Splav Prielomu Hornádu v Slovenskom raji

Rieka Hornád pramení v severovýchodnom okraji Nízkych Tatier a po viac ako 30 km sa dostáva na okraj Slovenského raja pri Hrabušiciach. Po krátkej meandrovitej časti rieka opúšťa Hornádsku kotlinu a vstupuje do svojej najkrajšej časti - Prielom Hornádu. Hornád sa tu prediera dnom hlbokého vápencového kaňonu s vysokými strmými stenami a vytvára úsek, ktorý nemá obdobu vodácky ani krajinkársky na celom Slovensku. Niektoré opisy píšu, že ani v celej Európe. S tým však úplne nesúhlasíme :) Pozrite si napríklad rafting v Slovinsku alebo rafting na rieke Salza


Splav Prielomu Hornádu je rozdelený na tri úseky, ohraničený nástupnými resp. výstupnými miestami.
1. Hrabušické Mýto - Hrdlo Hornádu
2. Hrdlo Hornádu - Letanovský Mlyn
3. Letanovský Mlyn - Čingov

S nami absolvujete všetky tieto úseky. Obtiažnosť rieky je do WWII+, čo znamená niečo medzi splavom a ľahším raftingom. Splavovať budeme na dvojmiestnych nafukovacích kanoe. Na bezpečnosť budú dohliadať skúsení inštruktori.
Splav rieky Hornád vedie cez lúky a po Hrdlo Hornádu výrazne meandruje. Neskôr sa rieka vnára do masívu Slovenského raja, kde už nie je možnosť predčasne ukončiť splav. Úsek rieky sa nachádza v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, preto tu platia prísne pravidlá ako napríklad vystupovať na brehy rieky na iných ako oficiálnych miestach výstupu.

Termín: 23.-24. MÁJ 2020 
Splav Prielomu Hornádu je povolený pri minimálnej vodnej hladine 70cm. 
Aktuálny vodný stav rieky Hornád: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_all&station_id=8390

Splav Prielomu Hornádu 2020

*Doprava: doprava vodičov (pred splavom si vozidlá presuniete do cieľa a naše vozidlo vyvezie šoférov opať na štart etapy)

Cena nezahŕňa: poplatok za vstup do Národného parku (10EUR/os), ubytovanie, dopravu osôb. 

Požiadavky na účastníkov: vek min.12 rokov v sprievode zákonného zástupcu, plavec.

Kúpiť ako darček! 

 

Užitočné informácie o splavovani Prielomu Hornádu v Národnom parku Slovenský raj.
Správa NP Slovenský raj povolila od 1.mája 2016 regulované splavovanie kaňonu Prielom Hornádu. Reagovala tak na veľký záujem verejnosti o túto aktivitu. Keďže daná činnosť predstavuje pre prírodu Slovenského raja aj určitú záťaž a enviromentálne rizika, daná aktivita bude limitovaná a vykonávaná pod neustálou kontrolou Správy NP.
Splavovanie Prielomu Hornádu je povolené v termíne od 1.mája do 31.októbra.Splavovanie je povolené pre jedno alebo dvojmiestne lode a nafukovacie člny. Viacmiestne lode, rafty a iné vodné dopravné prostriedky sú zakázané!.

Povolenie na splav vydá Správa Národného parku Slovenský raj po splnení nasledovných podmienok:

  • výška hladiny rieky Hornád v deň splavu o 8:00 musí byť v rozmedzí 70 - 110 cm.
  • počet lodí obmedzený na 70 denne
  • účastník splavu akceptuje prevádzkový vodácky poriadok, uverejnený na informačnej tabuli na mieste štartu v Hrabušiciach

Splavovanie Prielomu Hornádu je spoplatnené sumou 10EUR/osoba. Cena zahŕňa aj poistenie pre prípadný zásah horskou záchrannou službou.
Parkovanie motorových vozidiel na začiatku splavu v Hrabušiciach je možné len v obmedzenom počte.
Upozornenie: Splav Prielomu Hornádu je monitorovaný bezpečnostným systémom.

Booking


Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu