Splav Prielomu Hornádu v Slovenskom raji - Dovolenka na Slovensku

Rieka Hornád pramení v severovýchodnom okraji Nízkych Tatier a po viac ako 30 km sa dostáva na okraj Slovenského raja pri Hrabušiciach. Po krátkej meandrovitej časti rieka opúšťa Hornádsku kotlinu a vstupuje do svojej najkrajšej časti - Prielom Hornádu. Hornád sa tu prediera dnom hlbokého vápencového kaňonu s vysokými strmými stenami a vytvára úsek, ktorý nemá obdobu vodácky ani krajinkársky na celom Slovensku. Niektoré opisy píšu, že ani v celej Európe. S tým však úplne nesúhlasíme :) Pozrite si napríklad rafting v Slovinsku alebo rafting na rieke Salza

Splav Prielomu Hornádu je naplánovaný so začiatkom pri Hrabušickom mýte. Plaviť sa budeme cez Hrdlo Hornádu pri Podlesku. Malú prestávku si spravíme pri Letanovskom mlyne a Kartuzianskom moste a splav nakoniec ukončíme v chatovej oblasti Čingov. Splav Hornádu bude trvať približne 3-4 hodiny podľa aktuálneho vodného stavu, plynulosti plavby celej skupiny a pod.  Obtiažnosť rieky je do WWII+, čo znamená niečo medzi splavom a ľahším raftingom. Splavovať budeme na dvojmiestnych nafukovacích kanoe. Na bezpečnosť budú dohliadať skúsení inštruktori.

Splav rieky Hornád vedie cez lúky a po Hrdlo Hornádu výrazne meandruje. Neskôr sa rieka vnára do masívu Slovenského raja, kde už nie je možnosť predčasne ukončiť splav. Úsek rieky sa nachádza v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, preto tu platia prísne pravidlá ako napríklad vystupovať na brehy rieky na iných ako oficiálnych miestach výstupu.

Termín: 19. až 21. MÁJ 2023
Piatok  19.5. / 14:00
Sobota 20.5. / 08:00
Sobota 20.5. / 14:00
Nedeľa 21.5. / 08:00

Splav Prielomu Hornádu je povolený pri minimálnej vodnej hladine 70cm. 
Aktuálny vodný stav rieky Hornád: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_all&station_id=8390

Splav Prielomu Hornádu

*Doprava: doprava vodičov (pred splavom si vozidlá presuniete do cieľa a naše vozidlo vyvezie šoférov opať na štart etapy)

Cena nezahŕňa: poplatok za vstup do Národného parku (10 EUR/osoba - platba na mieste), poistenie, parkovné.

Požiadavky na účastníkov: vek min.15 rokov v sprievode zákonného zástupcu, plavec.

Kúpiť ako darček! 

Splav Prielomu Hornádu  

 

Užitočné informácie o splavovani Prielomu Hornádu v Národnom parku Slovenský raj.
Správa NP Slovenský raj povolila od 1.mája 2016 regulované splavovanie kaňonu Prielom Hornádu. Reagovala tak na veľký záujem verejnosti o túto aktivitu. Keďže daná činnosť predstavuje pre prírodu Slovenského raja aj určitú záťaž a enviromentálne rizika, daná aktivita bude limitovaná a vykonávaná pod neustálou kontrolou Správy NP.
Splavovanie Prielomu Hornádu je povolené v termíne od 1.mája do 31.októbra.Splavovanie je povolené pre jedno alebo dvojmiestne lode a nafukovacie člny. Viacmiestne lode, rafty a iné vodné dopravné prostriedky sú zakázané!.

Povolenie na splav vydá Správa Národného parku Slovenský raj po splnení nasledovných podmienok:

  • výška hladiny rieky Hornád v deň splavu o 8:00 musí byť v rozmedzí 70 - 110 cm.
  • počet lodí obmedzený na 70 denne
  • účastník splavu akceptuje prevádzkový vodácky poriadok, uverejnený na informačnej tabuli na mieste štartu v Hrabušiciach

Splavovanie Prielomu Hornádu je spoplatnené sumou 10EUR/osoba
Parkovanie motorových vozidiel na začiatku splavu v Hrabušiciach je možné len v obmedzenom počte.
Upozornenie: Splav Prielomu Hornádu je monitorovaný bezpečnostným systémom.


Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu