Komplexné cestovné poistenie

Pre našich klientov zabezpečujeme komplexné cestovné poistenie.

GENERALI Poisťovňa a.s.
odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Všeobecné poistné podmienky (VPP)
Limity a sadzby pre krátkodobé produkty poistenia 2020
Brožúra pre krátkodobé produkty poistenia 2020

   


Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu