Všetko, čo musíte vedieť o rekreačných poukazoch

06.01.2019 15:45:00 komentárov

Od januára 2019  Zákonník práce zavedie nový inštitút - príspevok na rekreáciu zamestnancov.

Príspevok je vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. To znamená, že v prípade, ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 a viac eur ročne, zamestnávateľ mu prispeje maximálnou sumou 275 eur. Ak zamestnanec vynaloží na dovolenku nižšiu sumu, zamestnávateľ mu na ňu poskytne príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov.

Podľa prijatého pozmeňujúceho návrhu z dielne SNS budú mať povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok na rekreáciu len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Nárok naň bude mať pritom len človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Pre ostatných zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej bude možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná.

Plénum pri záverečnom hlasovaní schválilo aj ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý predložili poslanci koaličného Mosta-Híd. Podľa neho sa bude môcť príspevok zamestnávateľa na rekreáciu použiť aj na úhradu výdavkov na pobytové či na denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov.

Príspevok na rekreáciu sa bude vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tiež na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.

Príspevok bude oslobodený od daní. Rekreačný poukaz by mal byť vydaný vo forme elektronickej platobnej kartya jeho použitie bude viazané výlučne na osoby, ktorým bude vydané. Budú mať obmedzenú platnosť do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom boli vydané.

Poslanci v novele zákona o podpore cestovného schválili aj ďalšie dve formy podpory turizmu. Ide o podporu cykloturistiky, ktorá má smerovať predovšetkým do rozvoja infraštruktúry líniového typu, do opravy a obnovy existujúcich cykloturistických trás či napríklad na budovanie a značenie nových cyklotrás a cyklochodníkov. Treťou formou podpory turizmu je investičná pomoc pre oblasť cestovného ruchu.

Podľa predkladateľov by malo toto opatrenie podporiť domáci cestovný ruch. Poslanci argumentujú tým, že v štátoch, kde je podobný systém zavedený už roky, napríklad Francúzsko, Maďarsko či Taliansko, zaznamenávajú vyššiu účasť tamojších turistov na domácich dovolenkách.

Novela je účinná od 1. januára 2019.

Komentáre

Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu