Teambuilding na vode: Spoznajte sami seba, svojich kolegov a užite si veľa zábavy!

06.01.2019 14:50:00 komentárov

Teambuilding je celosvetovým fenoménom, ktorý dokáže stmeliť partiu neznámych aj už spolupracujúcich ľudí. Otázkou však zostáva, či je to vo všetkých prípadoch aj prínosné zamestnávateľa.

Čo je to teambuilding a na čo slúži?

Teambuilding je založený na rozvoji, tvorbe a následnom stmeľovaní tímov (najlepšie menších skupín). Je to užitočný nástroj pre zvýšenie výkonu podriadených alebo spolupracovníkov vďaka budovaniu tímovej spolupráce a schopnosti vžiť sa do situácie druhých.

Účastníci teambuildingových aktivít si sami vyskúšajú v rámci rôznych hier či prekonávaní prekážok a plnení úloh, ako čo najlepšie dosiahnuť ciele za použitia zručností všetkých členov tímu. Jedná sa teda o zážitkové vzdelávanie. Ďalej ľahšie spoznajú nielen svojich (nových) kolegov, ale aj sami seba. Objavia svoje slabiny a naopak aj svoje silné stránky, ktoré ďalej pomôžu k tvorbe funkčnosti tímu, pretože si uvedomia dôležitosť svojej úlohy. Nemalou výhodou teambuildingu je aj zlepšenie komunikácie celého tímu a budovanie vyššej dôvery.

Dôležitým faktorom úspechu teambuildingu je spätná väzba po ukončení aktivít. Účastníci si spoločne so skúseným lektorom prejdú svoje činnosti a bližšie rozoberú úskalia aktivít a ich účel. Tým sa dostáva účastníkom podnet na zistenie funkčnosti, silných stránok i rezerv tímu.

Teambuilding možno pojať z mnohých pohľadov a záleží, v akej situácii sa tím nachádza. Či je tím ešte len na začiatku svojho fungovania, alebo skúsený a hľadá nové impulzy k spolupráci. V rámci toho je potrebné vybrať správne teambuildingové aktivity, ktorými sú napríklad:

• Icebreaking - úvodné zoznámenie a zblíženie kolektívu

• Strategické hry - hry z reálneho pracovného života a rôzne životné situácie

• Výzvové aktivity - aktivity formou výzvy

• Tvorivé projekty - rozvoj tvorivosti, plánovanie a prezentovanie

• Energizer - doplnenie energie formou krátkej aktivity

Úskalia teambuildingu

Obstaranie kvalitného lektora so skúsenosťami a s vynikajúcim programom nie je lacná záležitosť, a preto si ju nemôže dovoliť každý podnikateľ. Avšak možno povedať, že je to investícia, ktorú vám vaši spolupracovníci vrátia v podobe príjemnejšieho prostredia a kvalitnejšej práce.

Nesmieme však zabudnúť, že nie vždy sa tieto skúsenosti môžu stretnúť s úspechom. Účastníci môžu cítiť antipatiu medzi sebou (stretávajú sa ich osobnosti), ktorú nedokážu prekonať. Navyše, ak účasť na podobnej akcii je povinne stanovená zamestnávateľom, môže vyvolať neochotu zamestnancov a zbytočne vynaložené náklady s ešte negatívnejším výsledkom.

Teambuilding k spokojnosti

Aj napriek niektorým úskaliam teambuildingu je v posledných rokoch veľmi obľúbený (napr. splavovanie či rafting). Skúsení manažéri a zamestnávatelia by mali poznať svojich spolupracovníkov a spoločne so skúseným lektorom dokážu pripraviť prínosný program pre všetkých zúčastnených.

Ide predovšetkým o zábavu, na ktorú budú všetci radi spomínať. Nie je nič zaujímavejšie, než poznať sám seba, ale aj nových ľudí, užiť si spoločný čas a naučiť sa lepšie spolupracovať v tíme!

Teambulding Bratislava

Komentáre

Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu