O Malom Dunaji

01.02.2017 08:00:00 komentárov

Povodie Malého Dunaja patrí medzi najobľúbenejšie splavované toky na Slovensku. Poteší nielen rodiny s deťmi svojou nenáročnosťou a stupňom obtiažnosti ZV C, ktorý je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, ale tiež milovníkov krásnej prírody, ktorá na vás pozdĺž brehov Malého Dunaja čaká.

Malý Dunaj je vnútrozemským ramenom najväčšieho európskeho veľtoku Dunaja. Začína sa odpojením od hlavného toku za stavidlami pri Slovnafte pod Bratislavou. Odtiaľ sa kľukatí cez územie Podunajskej nížiny až sa napokon v Kolárove vlieva do Váhu a neskôr už ako Vážsky Dunaj opäť do „materského“ toku – Dunaja. Vytvára najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe, ktorý je zároveň považovaný za jednu z najväčších zásobární pitnej vody – Žitný ostrov.

Brehy Malého Dunaja sú lemované nádhernou slovenskou prírodou, lúkami a poliami, ktoré sú od toku oddelené lužnými lesmi. Táto krajina je bohatá na vzácne a chránené živočíchy. Môžete tu vidieť pobehovať líšky, srnce, jelene, svoj domov tu má viacero druhov netopierov, nespočetné množstvo rozmanitého hmyzu, ale tiež cicavce ako vydra riečna či ondatra pižmová. Z obojživelníkov skokan rapotavý a skokan zelený, vtáctvo je zastúpené napríklad labuťou veľkou, volavkou popolavou, bocianom bielym, kačicou divou a lyskou čiernou. Vody Malého Dunaja sa hmýria rybami ako sumec západný, čík európsky, plotica lesklá, jalec tmavý, karas obyčajný, šťuka severná a mnoho ďalších.

Ak sa zaujímate skôr o ľudské výtvory, poteší vás niekoľko mlynov nachádzajúcich sa pozdĺž rieky Malý Dunaj. V Dunajskom Klátove sa nachádza kolový mlyn postavený v roku 1920. Zvláštnosťou je, že je postavený na ramene Malého Dunaja, nie priamo na toku. Tento mlyn bol plne funkčný do roku 1942. V Jelke môžete vidieť vodný kolový mlyn, ktorý patrí medzi pozoruhodné technické pamiatky a je považovaný za stredoeurópsku raritu. V roku 1993 bol zrekonštruovaný a v jeho areáli bolo zriadené múzeum. Kolový mlyn a pílu môžete navštíviť v Jahodnej. V minulosti bol používaný ako lodný mlyn až kým nebol v roku 1893 prerobený na kolový. Ten slúžila nielen na výrobu elektrickej energie, ale aj ako píla. Od roku 1982 je vlastníctvom Vlastivedného múzea v Galante.

Najlepším obdobím na splav Malého Dunaja sú mesiace apríl až september.

Komentáre

Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu