Národná prírodná rezervácia Prielom Hornádu

19.02.2019 15:46:12 komentárov

Územie Národného parku Slovenský raj pôvodne tvoril jeden prirodzený celok, ktorý korytá riek a potokov riek rozčlenil na niekoľko väčších a menších častí. Činnosť vody v priebehu tisícročí dala Slovenskému raju charakteristickú tvár plnú roklín, kaňonov a vodopádov. 

Splav Prielomu Hornádu

Jedným z najchýrnejším kaňonov Slovenského raja je Prielom Hornádu, ktorý je zároveň aj najnavštevovanejšou časťou národného parku. Prielom Hornádu je približne 16km dlhý úsek horného toku rieky Hornád, od ústia Veľkej Bielej vody po Smižany. Rieka tu vytvorila kaňonovité údolie, ktorého steny padajú z bočných vrchov s výškovým rozdielom miestami až vyše 300 metrov. Pre svoju turistickú minulosť má Slovenský raj výnimočné postavenie medzi prŕodnými klenotmi Slovenska. Iba v Prielome Hornádu je na turistickom chodníku zabudovaných 7 kovových mostíkov a lávok, približne 320 metrov reťazí v exponovaných skalných stenách, 140 stúpačiek a približne 70 metrov drevených lávok.   

Splav Prielomu Hornádu

Program nášho splavu Prielomu Hornádu nájdete tu.

Komentáre

Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu