Letná dovolenka na Horehroní

10.04.2020 11:52:30 komentárov

Letná dovolenka na Horehroní

Hron je po Váhu druhou najdlhšou riekou na Slovensku. Pramení na svahoch Nízkych Tatier. O mieste prameňa sa údaje rozchádzajú. Niektoré zdroje uvádzajú Kráľovú horu vo výške 1005 mnm, iné svah pod sedlom Besník vo výške 934 mnm. Toto miesto je považované za oficiálny prameň rieky Hron a pre turistov je aj výrazne označené.

Prameň rieky Hron

Celková dĺžka toku 283 km, z toho splavných je 271 km. Rieka spočiatku tečie južným úpätím  Nízkych Tatier smerom na západ, pri Banskej Bystrici zamieri na juh po Zvolen, kde mení smer znova na západný až po Žiar nad Hronom, kde sa nakoniec veľkým oblúkom stáča na juh až k ústiu do Dunaja, do ktorého sa vlieva. Medzi prameňom má Hron úctyhodných výškový rozdiel 831m.  Povodie Hrona zaberá plochu asi 5500km2. Koryto Hrona nie je hlboké, jeho prirodzená priemerná hĺbka je 0,15 až 1m. Len na niektorých úsekoch sú miesta hlboké až 4 m. Šírka toku v splavných úsekoch je 2 – 60 m. Hron má vyše 200 menších prítokov, potokov a malých riečok, ktoré ho zásobujú vodou hlavne v období topenia sa snehu alebo vytrvalejších dažďov. Pri Zvolene priberá svoj najväčší prítok Slatinu dlhý 56 km. Najdlhším prítokom Hrona je Sikenica, dlhá 77 km.


Povodie Hrona

Horná časť Hrona má charakter horského toku so značným spádom, kamenitým dnom, brehmi porastenými krovím, splavným hlavne v jarných mesiacoch a v období vytrvalejších dažďov. Úsek od Červenej skaly po Brezno je vhodný len pre skúsenejších vodákov s kvalitnou výstrojov. Plavbu komplikujú neprehľadné zákruty, malá šírka koryta, no najmä popadané stromy a naplavené konáre (podobne ako na rieke Belá). Prúd rieky je tu rýchly a zastavenie pred takouto prekážkou býva náročné. Problémy tiež môžu spôsobiť nízke lávky v osadách, pred ktorými je nutné zastaviť.

Horný Hron

Menej skúseným odporúčame splav Hrona začať až od Brezna. Hron tu preteká malebnými údolím poznačeným priemyselnou činnosťou (kuriozitou je plavba cez areál Podbrezovských železiarní). Tok je rýchly, zákruty sú však prehľadné, v koryte je viacero ľahkých perejí.  Veľkým zážitkom je návšteva Bystrianskej jaskyne či Predajniaskych vodopádov, no najmä jazda Čiernohorskou železnicou do Čierneho Balogu, spojená s návštevou lesníckeho skanzenu vo Vydrove. Podrobnejšie o týchto atrakcia na Horehroní píšeme tu.

Hron Podbrezová

Koryto sa postupne rozširuje a stáva sa prehľadným. Hron sa postupne upokojuje, vytvárajú sa štrkové nánosy, prahy spomaľujúce prúdenie vody, za nízkeho stavu komplikujúce, no zároveň i spestrujúce plavbu.

Najnavštevovanejší a celoročne splavný je úsek z Nemeckej po Zvolen. Splaviť sa dá za 2 až 4 dni. Na začiatku tečie rieka svižnejším tempom v prehľadnom kamenitom koryte a občas plavbu spestria ľahšie pereje. Prestávku si môžete spraviť pri kúpeľoch Brusno a ochutnať niektorý z minerálnych prameňov. Pod Brusnom sa pred vami otvorí nádherné hlboké údolie so strmými zalesnenými kopcami, zároveň sa tu Hron zrýchli a vychutnáte si aj živšiu jazdu na vode.

splav Hrona

Za obcou Medzibrod je možnosť kempovať vo veľmi príjemnom táborisku Lodenica na Mlynčoku. Odtiaľto je možnosť urobiť si peší výlet na Ľupčiansky hrad s povestnou Korvínou lipou (patrí medzi najstaršie stromy na Slovensku). Splav rieky Hron ďalej pokračuje cez obec Šalková, tu je vybudovaná umelá priehrada s nebezpečnou haťou. V žiadnom prípade ju neodporúčame splavovať. Toto miesto je nevyhnutné preniesť po brehu.

splav Hrona

V strednej časti Hrona sú zdrojom nebezpečia hate zo sypaného lomového kameňa. Ostré kamene veľmi ľahko poškodia plavidlo. Pre každou haťou odporúčame zastaviť a posúdiť jej splavnosť. Plavba je však príjemná  a pohodová.

Postupne sa po vode dostanete až do Banskej Bystrice, tu je koryto regulované a vysoké steny neumožňujú výstup na breh. Plavba Banskou Bystricou je dlhá, ale môžete si ho spestriť návštevou hradu Barbakan. Pod Banskou Bystricou sa koryto opäť rozšíri a už po pár metroch sa priblížite k najkrajším perejám na rieke Hron, úsek je medzi vodákmi známi ako Vlkanová. Pre neskúsenejších odporúčame si toto miesto vopred pozrieť z brehu.

splav Hrona

Po 3 kilometroch ďalšej plavby môžete navštíviť drevený kostolík v Hronseku. Bol postavený v 18.storočí bez jediného klinca. Splav odporúčame ukončiť pred Zvolenom. Cez mesto je koryto regulovane vysokými betónovými brehmi s dvoma priehradami. Ak sa radi kúpete v termálnej vode, odporúčame kúpalisko v Kováčovej. Ďalšie nenáročné úseky pokračujú od Hronskej Dúbravy, odporúčame si tieto úseky dobre naštudovať nakoľko posledné roky tu začali vyrastať malé vodné elektrárne ako huby po daždi.

S prípravou dovolenky vám pomôžeme splav Hrona

Komentáre

Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu