Elektronická diaľničná známka v Slovinsku 2022

14.01.2022 10:03:59 komentárov

Elektronická diaľničná známka v Slovinsku 2022

Dovolenkári, ktorí plánujú cestu do Slovinska si od 1.1.2022 môžu zakúpiť aj elektronickú diaľničnú známku. Výška poplatkov a podmienky ostávajú rovnaké. 

Čo je e-vinjeta?

E-vigneta predstavuje moderný spôsob platenia mýta pre motorové vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou do 3 500 kilogramov. Základné vlastnosti e-vignety sa výrazne nelíšia od klasickej diaľničnej známky vo forme nálepky. To znamená, že kúpou e-vignety si zároveň zabezpečujete právo používať všetky diaľnice a rýchlostné cesty v Slovinskej republike po dobu platnosti e-vignety, a teda nejde o spoplatnenie prejdenej vzdialenosti. Vozidlo bez platnej e-vignety nesmie jazdiť po spoplatnenej ceste.

E-vigneta je spojená s evidenčným číslom vozidla. Pri kúpe preto musíte uviesť správne evidenčné číslo a krajinu registrácie vozidla a zvoliť e-vignetu pre správnu triedu mýta. Ak sa evidenčné číslo v systéme e-vignety nezhoduje s evidenčným číslom vozidla využívajúceho diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, znamená to, že mýto nebolo zaplatené. Za správne zadanie evidenčnej značky a výber mýtnej triedy zodpovedá zákazník.

Druhy a platnosť e-vinjety

Pri platbe mýta za určité obdobie používania diaľnic a rýchlostných ciest existujú štyri rôzne obdobia, v ktorých môžete pri kúpe e-vignety využívať všetky spoplatnené cesty bez obmedzenia. 

Ročná e-vinjeta -  platí odo dňa nadobudnutia účinnosti, ktorý určí zákazník, do konca toho istého dňa v nasledujúcom roku.

Polročná e-vinjeta - Polročná e-vigneta platí odo dňa nadobudnutia účinnosti, ktorý určí zákazník, do konca toho istého dňa o šesť mesiacov. Polročná e-vigneta je dostupná len pre prvú mýtnu triedu, t.j. pre jednostopové motorové vozidlá (motocykle).

Mesačná e-vinjeta  - platí odo dňa nadobudnutia účinnosti, ktorý určí zákazník, do konca toho istého dňa v nasledujúcom mesiaci, ak tento deň v nasledujúcom mesiaci nie je, platí do posledného dňa v mesiaci.

Týždenná e-vinjeta - pozor platí sedem po sebe idúcich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti, ktorý určí zákazník. Do počítania sa vždy započítava prvý deň platnosti týždennej e-vignety (t.j. týždenná diaľničná známka e-vigneta je platná v deň nadobudnutia účinnosti a ďalších šesť dní). 
 

Všetky typy e-vignet je možné zakúpiť aj s neskorším nadobudnutím platnosti. To znamená, že prvý deň platnosti e-vignety môžete určiť pri nákupe maximálne 30 dní vopred (vrátane dňa zakúpenia).

Elektronické diaľničná známka Slovinsko 2022

Druhy, triedy mýta a ceny.

Trieda mýta 1Do prvej mýtnej triedy patria jednostopové motorové vozidlá. Jednostopové vozidlá sú všetky vozidlá, ktorých stopa nie je širšia ako 50 centimetrov. 
Ročná elektronická známka 55 EUR
Polročná elektronická známka 30 EUR
Týždenná elektronická známka 7,50 EUR

Trieda mýta 2ATrieda mýta 2A zahŕňa vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou do 3500 kilogramov, ktorých výška nepresahuje 1,3 metra nad prvou nápravou (väčšina osobných áut, minivanov, terénnych vozidiel, SUV a tzv. pick-upov).
Ročná elektronická známka 110 EUR
Polročná elektronická známka 30 EUR
Týždenná elektronická známka 15 EUR
 
Trieda mýta 2BTrieda mýta 2B zahŕňa vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou do 3500 kilogramov, ktorých výška presahuje 1,3 metra nad prvou nápravou (väčšina kombinovaných a ľahkých dodávok).
Ročná elektronická známka 220 EUR
Polročná elektronická známka 60 EUR
Týždenná elektronická známka 30 EUR

Do ktorej mýtnej triedy patrí moje vozidlo?

Chcete sa presvedčiť, pre ktorú mýtnu triedu si kúpiť elektronickú známku? Použite nástroj na určenie triedy mýta vozidla. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte značku a model vášho vozidla. Ak vozidlo nie je uvedené, patrí do mýtnej triedy 2A.  https://evinjeta.dars.si/selfcare/en/check-toll-class 


Stránka pre zakúpenie elektronickej diaľničnej známky

 
Mapa diaľníc v Slovinsku
Diaľnice v Slovinsku
 
Za jazdu bez platnej diaľničnej známky hrozí v Slovinsku pokuta od 300 až po 800 eur. Niektorí motoristi sa snažia vyhnúť plateným úsekom diaľnic v Slovinsku. Vzniká ale riziko, že na diaľnicu sa dostanú aj bez toho, aby si to uvedomili a na neplatenú cestu sa už nemôžu vrátiť. Skúsenosti z predchádzajúcich sezón hovoria, že tieto úseky slovinská polícia sleduje veľmi pozorne a nekompromisne na nich vyberá pokuty.

Komentáre

Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu