Čo je to teambuilding ?

10.02.2019 14:30:00 komentárov

Teambulding Bratislava

V posledných rokoch sú stále viac teambuildingové programy súčasťou rôznych zasadnutí a konferencií v mnohých firmách. Čo je to však ten Teambuilding? Potom čítajte ďalej. Článok vám vysvetlí význam tohto pojmu, z čoho vznikol, na čo slúži a pre koho je určený.

Čo je to teda teambuilding?

Teambuilding je akýmsi prostriedkom rozvoja a vzdelávania mimo pracoviska, ktorý sa zameriava predovšetkým na tvorbu alebo rozvoj tímu, tímovej spolupráce a tiež trénovanie dôležitých tímových schopností a zručností (napr. komunikácia, spolupráca, spoločné prekonávanie prekážok atď.). Najčastejšie sa využíva u vyššieho a stredného manažmentu. Svoje uplatnenie však nájde aj v iných oddeleniach.

Slovo teambuilding vzniklo spojením dvoch anglických slov. Konkrétne sa jedná o slovo "team", čo v slovenskom preklade znamená tím, a slovo "building" znamenajúci budovanie. V tomto pojme sa používa anglický originál, teambuilding sa zvyčajne do slovenčiny neprekladá.

Význam teambuildingu

Hlavným významom teambuildingu je nadviazanie osobného vzťahu alebo spolupráce. Inými slovami môžeme povedať, že jeho cieľom je stmeliť pracovníkov dohromady, aby vo firme dokázali fungovať ako skutočný tím.

Tento tím by mal medzi sebou komunikovať, počúvať a spoločne riešiť najrôznejšie situácie a vzniknuté problémy. Ďalej by sa títo ľudia mali tiež naučiť spolupracovať, lepšie zvládať krízové ​​situácie, rozvíjať ich kreativitu a komunikačné schopnosti atď. Teambuilding je hlavne o tom, aby sa skupina ľudí naučila pracovať ako tím efektívnejšie a produktívnejšie, bez toho aby im chýbala dobrá nálada, zábava a celkovo pozitívna atmosféra.

Teambulding Bratislava

Výhody teambuildingu

Hlavnou výhodou teambuildingu je jeho zameranie na osobnostný rozvoj, ktorý má na rozdiel od rôznych vzdelávacích programov ďaleko výraznejší vplyv a to ako na samotné správanie zamestnancov, tak aj na správanie firemných tímov.

Vďaka usporiadania tejto akcie môžu účastníci otestovať nové skúsenosti v praxi. Prenos týchto znalostí a zručností je prirodzenejší ako u vzdelávacích programov, ktoré sú prednáškového typu.

Zameranie teambuildingu

Ako už bolo vyššie naznačené, firemné teambuilding je možné zamerať na:

• tímovú komunikáciu

• efektívne prideľovanie tímových rolí

• synchronizácia a spolupráca členov tímu

• rozvoj schopnosti optimálna práca s časom

• Vznik nových aj prehĺbenie existujúcich väzieb

• celkové posilnenie vzájomnej dôvery

 

Pre koho je teambuilding vhodný?

Teambuilding je vhodný pre neobmedzený počet osôb. Odporúča sa aby sa do teambuildingové programu zapojili všetci členovia tímu a nie len malá časť. Čo sa týka dĺžky konania, odporúčame zhruba 1 - 2 dni a to v závislosti na stanovených cieľoch.

Kde sa teambuilding organizuje?

Teambuilding firmy najčastejšie organizujú vonku mimo pracoviska. Je to z toho dôvodu, aby sa zamestnanci spoznali v inom svetle a z iného uhla pohľadu. Spolupracovníci sa väčšinou poznajú len z kancelárie, pracoviska, porád či z obchodných rokovaní. Niektorí spolu komunikujú len telefonicky alebo elektronicky. Vďaka teambuildingu majú nadriadení a podriadení možnosť stretnúť sa "na rovnakej úrovni".

Teambuilding je tak považovaný za netradičný a úplne iný spôsob vzdelávania, ktorý ku vzdelávaniu ľudí využíva rôzne interaktívne metódy, ako je hranie hier, riešenie modelových situácií, riešenie rôznych úloh atď.

Kto teambuilding využíva?

V praxi teambuildingové programy využívajú predovšetkým rôzne organizácie a podniky, ale aj malé súkromné spoločnosti, ktoré chcú zlepšiť nielen tímový výkon zamestnancov, ale aj komunikáciu, dynamiku, uvedomenie si role a vzťahy na pracovisku.

 

Komentáre

Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu