Atrakcie na Malom Dunaji

24.02.2020 15:24:14 komentárov

Atrakcie na Malom Dunaji

Vodné kolové mlyny na Malom Dunaji

Zaujimavosťou Podunajského regiónu sú technické zariadenia pozdĺž toku Malého Dunaja – vodné kolové mlyny. Súčasťou širokých riek boli po stáročia plávajúce lodné mlyny. Ich konštrukcie boli umiestnené na dvoch pevne spojených člnoch, ktoré boli s brehom spojené trámami či lanami. No koncom 19. storočia, kedy začali prekážať intenzívnej lodnej doprave, museli byť presťahované na menej frekventované vodné toky a boli prebudované na statické pobrežné mlyny na koloch.

Mohutná mlynica je postavená nad vodou, na koloch z agátového dreva, ktoré sú hlboko vrazené do dna rieky. Do mlynov vozili svoju úrodu hospodári zo širokého okolia. Starý spôsob premeny zrna na múku spočíval v mletí medzi dvoma mlynskými kameňmi. V mlyniciach bola samotná mlecia sústava, otočný horný kameň bol poháňaný cez prevodové kolesá veľkým lopatkovým mlynským kolesom. Na jeho poháňanie sa používala práve vodná energia. Na Malom Dunaji mali mlyny spodný náhon. To znamená, že mlynské koleso bolo ponorené v rieke a jej tok sa reguloval pomocou hatí tak, aby smeroval na spodnú časť kolesa a tým ho roztáčal.

 

Vodný kolový mlyn Jelka

Vodný koloký mlyn v JelkeMlyn sa nachádza na ľavom brehu Malého Dunaja, podľa zachovaných dokumentov bol postavený v roku 1894.  V roku 1905 bol prestavaný z pôvodného lodného mlyna na kolový a je považovaný za stredoeurópsku raritu.

 

Vodný kolový Tomašíkovo

Vodný kolový mlyv v TomášikoveKolový mlyn z roku 1895 sa nachádza asi 2 km za Tomašíkovom na brehu Malého Dunaja. Ide o kolový mlyn postavený koncom 19. storočia, v ktorom sa mlelo až do roku 1960. Vďaka tomu sa zachoval prakticky v pôvodnom stave. Dnes je v správe Vlastivedného múzea v Galante ako vzácna technická pamiatka. V jeho útrobách sa nachádza kompletné prevádzkyschopné mlynské zariadenie, ktoré je prístupné širokej verejnosti.

 

Vodný kolový Jahodná

Vodný kolový mlyn JahodnáKolový mlyn Jahodná  sa nachádza na ľavom brehu Malého Dunaja v obci Jahodná, v chatárskej oblasti Alba Régia. Vodný mlyn v Jahodnej v predošlých dekádach spravovali neďaleké múzeá v Galante a Dunajskej Strede. Nakoľko však nemali peniaze na jeho údržbu, museli ho predať. Dnes je vo vlastníctve Západoslovenských energetických závodov, ktoré ho zrekonštruovali do pôvodného stavu.

 

Vodný kolový mlyn Klátov

Vodný kolový mlyn Dunajský KlátovKlátovske rameno je štátna prírodná rezervácia. Obrovské mlynské koleso má rozpätie ramien šesť metrov. Kultúrna technická pamiatka vodný mlyn v Dunajskom Klátove sa nachádza na pravom brehu Klátovského ramena Malého Dunaja. Je typickým príkladom spodkového mlyna. Terajšiu stavebnú úpravu získal pri prestavbe v roku 1920. Naposledy sa v mlyne pracovalo v štyridsiatych rokoch 20. storočia. V roku 2016 komplexne rekonštruovali celý objekt a vybudovali vyhliadkovú plošinu na protiľahlom brehu Klátovského ramena.

 

Plávajúci vodný mlyn Kolárovo

Vodný plávajúci mlyn v KolárovePlávajúci lodný mlyn sa nachádza na okraji mestečka Kolárovo na ľavom brehu starého ramena Malého Dunaja. Na rozdiel od klasických vodných mlynov, budovaných nastálo na brehu potokov a riek, lodné mlyny boli vlastne člny ukotvené od jari do jesene ďalej od brehu, aby využívali čo najsilnejší prúd v rieke a s brehom ich spájala iba lávka.Nachádza sa na polostrove, ktorého hranice tvoria toky Malého Dunaja a Váhu. Jediný existujúci plávajúci mlyn na Slovensku je v skutočnosti iba replika  Radvanského mlyna (pomenovaného podľa dunajskej obce Radvaň pri Komárne), ktorý zhorel koncom druhej svetovej vojny ako posledný z lodných mlynov na južnom Slovensku.

Komentáre

Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu