Si pripravený stať sa inštruktorom raftingu ?

29.12.2020 19:15:36 komentárov

Nový termín Máj 2022
Kurz „Inštruktora raftingu“ I. kvalifikačného stupňa.  Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva SR, 2012-3492/8942:2-10
Kurz je určený pre záujemcov, ktorí už majú základné skúsenosti s plavbou na tečúcej rieke, ovládajú základné techniky pádlovania a čítanie vody. Ďalej je určený pre rekreačných vodákov, vodných turistov, kajakárov, členov vodáckych klubov, záchranárskych zložiek a pod. Cieľom kurzu je rozšíriť rady skúsených vodákov na Slovensku a prispieť tým k zvýšeniu profesionality personálu a bezpečnosti počas organizácie vodáckych aktivít pre verejnosť či rekreačného splavovania na vodných tokoch.

Termín kurzu: 6.-8. máj 2022
Miesto: rieka Belá

Ďalšie informácie nájde na našej stránke alebo si vyžiadajte na info@eurorafting.sk 

Komentáre

Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu