Inštruktor raftingu I. a II. kvalifikačného stupňa

Ako jediný na Slovensku ponúkame kurz „Inštruktora raftingu“ I. a II. kvalifikačného stupňa.

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva SR, 2012-3492/8942:2-10

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí už majú základné skúsenosti s jazdou na divokej vode, ovládajú základné techniky pádlovania, čítanie vody. Ďalej je určený pre rekreačných rafterov, vodných turistov, členov záchranárskych zložiek a pod. Cieľom kurzu je rozšíriť rady inštruktorov raftingu na Slovensku a prispieť tým k zvýšeniu profesionality a bezpečnosti pri organizovaných raftingových aktivít pre verejnosť či rekreačné splavovanie vodných tokov. 

Obsah kurzu:

  • Techniky pádlovania a splavovania na rafte
  • Inštruktáž posádky
  • Výstroj a výbava
  • Nebezpečenstvo na vode a ich príčiny
  • Bezpečnostné a záchranárske postupy
  • Čítanie vody
  • Vedenie skupiny
  • Vizuálne signály
  • Riešenie krízových situácií, záchrana na vode

Absolvent kurzu ovláda základné poznatky o plavbe na vodných tokoch, konštrukciu plavidla, povinnú výstroj a výbavu,  je schopný samostatne viesť raft (nafukovací čln) s posádkou (max. 8 osôb) do obtiažnosti  rieky WWII  ( I. kval. st.) podľa medzinárodnej klasifikácie alebo do WW III ( II. kval. st.). Ďalej ovláda všetky techniky pádlovania, riadenia raftu, koordináciu povelov pre posádku. Absolvent ovláda techniky záchrany  pri krízových situáciách ako prevrátenie raftu, záchrana plávajúceho vo vode, základy lanovej a uzlovej techniky, jej využitie počas krízových situáciách.

Podrobnejšie informácie o náplni a mieste kurzu si vyžiadajte na info@eurorafting.sk

Termíny kurzu:

Inštruktor raftingu I. kval. stupňa
23.- 25. apríl 2020

NOVÝ TERMÍN!
18. - 20. september 2020

Rieka Dunajec resp. Hron (rieku zvolíme podľa vhodnejších podmienok).


Cena kurzu:
na vyžiadanie

Požiadavky na uchádzača: vek min 18 rokov, výborný plavec, psychická a fyzická odolnosť, vlastná výstroj (za poplatok Vám výstroj zapožičiame).

 


Zážitok na Vianoce

Zažime spolu adrenalín na vode!

Po odoslaní údajov vám vypočítame celkovú cenu zájazdu a budeme vás kontaktovať.
Táto objednávka nie je záväzná.

Vaše údaje

Objednávka zájazdu