Splav Prielomu Hornádu v Slovenskom raji

NOVINKA 2017

Rieka Hornád pramení v severovýchodnom okraji Nízkych Tatier a po viac ako 30 km sa dostáva na okraj Slovenského raja pri Hrabušiciach. Po krátkej meandrovitej časti rieka opúšťa Hornádsku kotlinu a vstupuje do svojej najkrajšej časti - Prielom Hornádu. Hornád sa tu prediera dnom hlbokého vápencového kaňonu s vysokými strmými stenami a vytvára úsek, ktorý nemá obdobu vodácky ani krajinkársky na celom Slovensku. Niektoré opisy píšu, že ani v celej Európe. S tým však úplne nesúhlasíme :) Pozrite si napríklad rafting v Slovinsku alebo rafting na rieke Salza

Splav Prielomu Hornádu je rozdelený na tri úseky, ohraničený nástupnými resp. výstupnými miestami.
1. Hrabušické Mýto - Hrdlo Hornádu
2. Hrdlo Hornádu - Letanovský Mlyn
3. Letanovský Mlyn - Čingov

S nami absolvujete všetky tieto úseky. Obtiažnosť rieky je do WWII+, čo znamená niečo medzi splavom a ľahším raftingom. Splavovať budeme na dvojmiestnych nafukovacích kanoe. Na bezpečnosť budú dohliadať skúsení inštruktori na kajakoch.
Splav rieky Hornad vedie cez lúky a po Hrdlo Hornádu výrazne meandruje. Neskôr sa rieka vnára do masívu Slovenského raja, kde už nie je možnosť predčasne ukončiť splav. Úsek rieky sa nachádza v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, preto tu platia prísne pravidlá ako napríklad vystupovať na brehy rieky na iných ako oficiálnych miestach výstupu.

  • Program KLASIK: 1 deň  (sobota alebo nedeľa)              39 EUR/osoba
    Splav najkrajších úsekov Prielomu Hornádu od Hrabušického Mýta po Čingov.

TERMÍN: 13. a 14. máj 2017
                 20. a 21. máj 2017 - VYPREDANÉ

Splavujeme od 1.mája do 31.8.2017

Cena zahŕňa: poplatok za vstup do Národného parku (10EUR/os), poistenie pre prípad zásahu horskou službou, zapožičanie kompletnej vodáckej výstroje (pádlo, neoprén, neoprénová obuv, záchranná vesta, vodácka bunda, prilba), dvojmiestne kanoe, inštruktora na kajaku, dopravu vodičov k vašim autám.
Cena nezahŕňa: ubytovanie

Požiadavky na účastníkov: vek min.10 rokov v sprievode zákonného zástupcu, plavec.

Vhodné aj ako Vianočný darček! 

Užitočné informácie o splavovani Prielomu Hornádu v Národnom parku Slovenský raj.
Správa NP Slovenský raj povolila od 1.mája 2016 regulované splavovanie kaňonu Prielom Hornádu. Reagovala tak na veľký záujem verejnosti o túto aktivitu. Keďže daná činnosť predstavuje pre prírodu Slovenského raja aj určitú záťaž a enviromentálne rizika, daná aktivita bude limitovaná a vykonávaná pod neustálou kontrolou Správy NP.
Splavovanie Prielomu Hornádu je povolené v termíne od 1.mája do 31.októbra.Splavovanie je povolené pre jedno alebo dvojmiestne lode a nafukovacie člny. Viacmiestne lode, rafty a iné vodné dopravné prostriedky sú zakázané!.

Povolenie na splav vydá Správa Národného parku Slovenský raj po splnení nasledovných podmienok:

  • výška hladiny rieky Hornád v deň splavu o 8:00 musí byť v rozmedzí 70 - 110 cm.
  • počet lodí obmedzený na 70 denne
  • účastník splavu akceptuje prevádzkový vodácky poriadok, uverejnený na informačnej tabuli na mieste štartu v Hrabušiciach

Splavovanie Prielomu Hornádu je spoplatnené sumou 10EUR/osoba. Cena zahŕňa aj poistenie pre prípadný zásah horskou záchrannou službou.
Parkovanie motorových vozidiel na začiatku splavu v Hrabušiciach je možné len v obmedzenom počte.
Upozornenie: Splav Prielomu Hornádu je monitorovaný bezpečnostným systémom.


Zažime spolu nezabudnuteľný adrenalín na vode!

Kontaktujte Eurorafting